A kuratórium tagja

mari laci

Dr. Mari László

Geográfus, térinformatikus, az ELTE Természetföldrajzi Tanszékének oktatója, a Földgömb magazin munkatársa. Szakterülete a földfelszín formakincsének kutatása távérzékeléses (űr- és légifelvételek kiértékelése) módszerekkel, valamint a történelmi időkben bekövetkezett felszínborítás-változások vizsgálata.Született: Esztergom, 1962. október 29.

Érettségi

 • 1981: Eötvös J. Gimnázium, Tata

Egyetemi tanulmányok

 • 1982-1987: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, biológia-földrajz szak
 • 1985-1987: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, geomorfológia ágazati képzés
 • 1987: egyetemi diploma (biológia-földrajz tanár)
 • 1996-1998: Soproni Egyetem, Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar, Székesfehérvár térinformatikus

Ösztöndíjak

 • 2001-2003: Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj
 • 2003-2004: Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj

Tudományos fokozat

 • 1996: egyetemi doktori fokozat
 • 1997: PhD


Munkahely
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természetföldrajzi Tanszék

 • 1987-1988: tanszéki mérnök
 • 1988-1998: egyetemi tanársegéd
 • 1999-2004: egyetemi adjunktus
 • 2004-től: egyetemi docens

Kutatási téma

 • Földrajzi Információs Rendszerek alkalmazása,
 • Felszínborítás-változás távérzékeléses módszerekkel
 • Folyóvízi felszínformálás

Kitüntetés, szakmai elismerés

 • 1997: I. díj a Magyar Földrajzi Társaság a Geomorfológusok Nemzetközi Szövetsége Európai Regionális Konferenciája alkalmából meghirdetett pályázatán
 • 2003: „Tudományos Diákkörért Érem" kitüntetés az ELTE TTK-tól

Oktatási tevékenység:

 • Közreműködés tanterv/tantárgy fejlesztésében
 • Környezetföldrajzi szakirányú geográfus hallgatók részére a Földrajzi Információs Rendszerek, a Távérzékelés, a Légi- és űrfelvételek interpretációja, a Digitális képfeldolgozás a földrajzban, a GIS rendszerek, GIS I. tantárgyak tematikájának kidolgozása, az előadások és gyakorlatok anyagának összeállítása, oktatási segédanyagok készítése

Korábban

 • 1987-1993 Általános természetföldrajz gyakorlat
 • 1988-2002 Magyarország természetföldrajza gyakorlat
 • 1988-1990 Regionális természetföldrajz gyakorlat
 • 1993-2002 Földrajzi Információs Rendszerek gyakorlat
 • 1993-1995 Számítógépes módszerek a természetföldrajzban gyakorlat
 • 1994-2003 Távérzékelés gyakorlat
 • 1996: Távérzékeléses módszerek az oktatásban (féléves tanfolyam), Fővárosi Pedagógiai Intézet
 • 1996-2008 Földrajzi Információs Rendszerek IV évf. geográfus előadás és gyakorlat
 • 1996-2005 Távérzékelés IV évf. geográfus előadás és gyakorlat
 • 1997- 2006 Földrajz című tárgy oktatása az alkalmazott térinformatika szakon a Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetemen
 • 2002-2004 Földrajzi Információs Rendszerek III. évf. előadás
 • 2003-2004 Magyarország természetföldrajza előadás
 • 2003-2006 kurzusok tartása a Bolyai Nyári Akadémián (Szováta, Gyergyószentmiklós)
 • 1992-1999 Terepi vizsgálati módszerek biológus hallgatóknak
 • 1996-1999 Karsztos folyamatok modellezése
 • 1999-2007 Fejezetek a karsztmorfológiából
 • 2004-2005 Európa természetföldrajza kurzus egyes előadásainak tartása
 • 2005-2010 GIS rendszerek előadás
 • 1997-2009: Magyarország természetföldrajz ea. (kieg. tanári)
 • 1997-2009: Új irányzatok a természetföldrajzban (kieg. tanári)

Jelenleg

 • 1988- Komplex természetföldrajzi nyári terepgyakorlatok vezetése
 • 1994- Diplomamunkát, szakdolgozatot, TDK dolgozatot készítő hallgatók témavezetése
 • 1995- Nem karsztosodó kőzetek felszínalaktana
 • 2003- Külső erők földrajza kurzus egyes előadásainak tartása
 • 2004- A Kárpát-medence természetföldrajza előadás
 • 2004- GIS a földrajzban előadás
 • 2005- Távérzékelés III. évf. előadás
 • 2005- Légi- és űrfelvételek interpretációja IV. évf. gyakorlat
 • 2005- Digitális képfeldolgozás a földrajzban IV. évf. gyakorlat
 • 2007- GIS I. gyakorlat
 • 2009- Térinformatika előadás és gyakorlat (Környezettudományi MSc)

Doktori iskola
Témavezetés

 • 1. Csekő Árpád (1998-2001) A radar felvételek alkalmazási lehetőségei az árvíz- és belvízfelmérésben; védés időpontja 2004
 • 2. Mattányi Zsolt (1998-2001) Komplex tájértékelés egy Ipoly-menti mintaterületen; védés időpontja 2006
 • 3. Hargitai Henrik (2000-2003) A hiperspektrális képfeldolgozás módszerei és az első magyarországi képalkotó spektrométeres repülés adatainak elemzése (belső konzulens); védés időpontja 2007
 • 4. Kereszturi Ákos (2001-2004) Vízfolyásnyomok vizsgálata a Marson; védés időpontja 2007
 • 5. Sik András (2003-2006) Távérzékelés és felszínalaktan - űrfelvételek integrált felhasználása a Mars jeges lejtőfolyamatainak vizsgálatához
 • 6. Pajtókné Tari Ilona (2004-2007) A földrajztanítás korszerű módszerei - A számítógéppel segített tanítás-tanulás lehetőségei; védés időpontja 2008
 • 7. Nagykáldi Kinga (2004-2007)
 • 8. Bella Szabolcs (2004-2007) Magyarország aszályérzékenysége, a módszertan meghatározása és térbeli és időbeli tendenciák
 • 9. Török Viktor (2009-) Csapadékviszonyon és felszínborítás-változáson alapuló árvíz-előrejelző modellek alkotása kis vízhozamú hegyvidéki vízfolyások tekintetében; árvizi védekezés a veszélyeztetett településeken
 • 10. Kiss Barbara (2010-) A klímaváltozás által érintett földrajzi problémák megjelenése a földrajztanításban és azok szakmódszertani vonatkozásai

Oktatás

 • 1998- Felszínborítás-változás vizsgálatok távérzékeléses módszerekkel
 • 1998- Távérzékelési módszerek a természetföldrajzi kutatásokban


Minősítő eljárásokban való részvétel
Doktori eljárások

 • 5 opponencia, 5 bizottsági tagság

Pályázatok

 • OTKA-bírálatok

Nemzetközi kapcsolatok

 • 1998-1999: a CORINE Land Cover program makedóniai 1:100 000-es interpretációs csoportjának irányítása (Ministry of Urban Planning, Construction and Environment; Skopje)
 • 2003- a European Topic Centre on Terrestrial Enviroment - Corine Land Cover CLC2000 Technical Team tagja

Pályázatok, kutatási programok

 • 1994-1996: részvétel a CORINE Land Cover program magyarországi 1:100 000-es interpretációs csoportjának munkájában
 • 1995-1997: részvétel a CORINE Land Cover program magyarországi kísérleti 1:50 000-es interpretációs csoportjának munkájában
 • 1999-2003: részvétel a CORINE Land Cover program magyarországi 1:50 000-es interpretációs csoportjának munkájában.
 • 2000-2002: FKFP 0152/2000 Természetvédelmi területek környezetének monitorozása térinformatikai és távérzékelési módszerekkel Programvezető: Dr. Mari László
 • 2000-2004: OTKA T033041 Nemzeti parkok védőzónájának kijelölése térinformatikai és távérzékelési módszerek felhasználásával Programvezető: Dr. Mari László
 • 2003-2010: a Corine Land Cover CLC2000 és CLC2006 európai résztvevő országok (38 ország) nemzeti csoportjainak tanítása, munkájuknak ellenőrzése

Nyelvtudás

 • angol (középfok)
 • orosz (alapfok)

A szakmai-tudományos közéleti jelenlét

 • 1987- Magyar Földrajzi Társaság
 • 1993-1998 - a Magyar Földrajzi Társaság Számvizsgáló Bizottságának tagja
 • 1998-2005 - a Magyar Földrajzi Társaság Felügyelő Bizottságának tagja
 • 2011- a Magyar Földrajzi Társaság Természetföldrajzi Szakosztályának elnöke
 • 1993- Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
 • 1996- Földrajztanárok Egylete
 • 2000- MTA köztestületi tag
 • 2001- AMFK Magyary Zoltán Ösztöndíjasok Társasága
 • 2003-2004 AMFK Magyary Zoltán Ösztöndíjasok Társaságának ügyvivője
 • 2005- MTA Földrajzi (II.) Tudományos Bizottság tag
 • 2009- A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány kuratóriumi tag

Az ELTE közéletében való részvétel

 • 1994-2002: a Földrajzos TDK vezetése
 • 2009-: a Nemerkényi Antal Egyetemi Földrajzverseny társszervez_je


Tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő tevékenység

 • 1989-1991: FÖLD ÉS ÉG tudományos ismeretterjesztő folyóirat földrajzi szerkesztője
 • 1992: A FÖLDGÖMB tudományos ismeretterjesztő folyóirat szerkesztője
 • 1993-2006 a MAGYAR NAGYLEXIKON földrajzi szerkesztője
 • 2006-tól A FÖLDGÖMB magazin munkatársa

Részvétel az országos középiskolai földrajz tanulmányi versenyek zsűrijeiben:
OKTV, Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny, A Földgömb nemzetközi földrajzversenye (Bonyhád)

A FÖLDGÖMB AZ EXPEDÍCIÓS KUTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Adószám: 18200267-1-42
Bankszámlaszám: MAGNET Bank – 16200120-18539680
Törvényszéki nyilvántartási szám: 10.812
Nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma: 16Pk. 60189/2009/2

Adatvédelmi nyilatkozat

Kapcsolat

© A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány