Czajlik Zoltán kapta 2018-ban a Magyar Felfedező Nagydíjat

2018. április 28-án, a Felfedezők Napján, hatodik alkalommal adta át a Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány a Magyar Felfedező Nagydíjat. Az elismerést a ku­ra­­tórium Czajlik Zoltánnak adományozta a légi régészet terén a Kárpát-medencében végzett nemzetközi hírű feltáró tevékenységéért, a rokontudományok sikeres bevo­ná­sá­val folytatott terepi régészeti kutatásaiért, valamint kimagasló kutatásszervező, csa­pat­építő munkájáért. Az díjat Dr. Nagy Balázs a Föld­gömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány kuratóriumának elnöke adta át.

Az ELTE BTK Régészettudományi Intézetében működő Archeometriai és Régészet­mód­szertani Tanszék tanszékvezető egyetemi docense 25 éve foglalkozik légi­régé­szeti kutatással, s a díjat a Kárpát-medencében – és azon túl is – végzett feltáró munká­jáért, úttörő, nemzetközi hírű kutatásaiért kapta. A normál, földi szemmagasság fölé emelkedve, sokezer órát a levegőben töltve olyan légifelvétel-sorozatok szár­maz­nak a kezei közül, amik igen nagy mértékben segítik – az általa is végzett – terepi régé­szeti munkát, ásatásokat. Az ókori épített örökséget, az akkori tájhasználatot, a 2000-3000 évvel ezelőtti környezetet vizsgálva légi és földi feltáró tevékenysége messze túlmutat a régészeten, sokkal szélesebb szakmai közönséget érint. Tudo­má­ny­ága­kon átívelő csapatépítése során geológus, geográfus, geofizikus, biológus, építész és informatikai szakemberekből hozott létre hatékonyan működő kutatóközösséget. Eközben tudománynépszerűsítő munkát és légirégészeti nemzetközi utánpótlás-oktatást is végez.

 

A FÖLDGÖMB AZ EXPEDÍCIÓS KUTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Adószám: 18200267-1-42
Bankszámlaszám: MAGNET Bank – 16200120-18539680
Törvényszéki nyilvántartási szám: 10.812
Nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma: 16Pk. 60189/2009/2

Adatvédelmi nyilatkozat

Kapcsolat

© A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány