Magyari Enikő kapta a Magyar Felfedező Nagydíjat 2017-ben!

dijatadas 20170429 magyari eniko 2

Ötödik alkalommal adta át a Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány a Magyar Felfedező Nagydíjat idén. Az elismerést a kura­tórium Magyari Enikőnek őskörnyezet-elemző feltáró munkájáért, a paleo­bota­nikában és paleoökológiában tett nemzetközi jelentőségű felfedezéseiért, valamint kimagasló csapatépítő, kutatásszervező tevékenységéért. Az díjat Nagy Balázs a Föld­gömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány kuratóriumának elnöke adta át.

Az átalakuló növényvilág, a környezet- és a klímaváltozás nyomában

Magyari Enikő (az ELTE tudományos főmunkatársa és a MTA tudományos taná­cs­adója) már több mint másfél évtizede vezet terepi kutatásokat, köztük hegyi feltáró munkát is a földtörténeti közelmúlt környezeti eseményeinek felderítésére. Paleo­botanikai és paleoökológiai elemzései során a pleisztocén végi és a holocén klíma­vál­tozások alakította életközösségek átalakulásait tárja föl. A munka során a kárpáti térség „szélsőséges” helyeire vezet kutatóutakat: mélyfekvésű alföldi lápokba, egykori és mai folyóárterekre, a befagyott Balatonra, illetve vulkáni kráterekbe és a hegyvidéki tengerszemek világába.

Minden olyan helyszínt célba vesz, ahol – szinte csapdába kerülve – hosszú időre meg­őrződhettek a múlt beszédes nyomai: virágporszemek, fosszilizálódott növény-, vagy állatmaradványok. Évek óta kutatja a Retyezát hegyi tavainak mélyét, részletes környezettörténeti eseménysort állítva össze a tavi üledékek fúrásából nyert infor­mációkból. A hargitai Szent Anna-tó életmaradványainak elemzésével a leg­fiata­labb kárpáti vulkánkitörések megismeréséhez is hozzájárul. A Kárpát medence egykori és mai vizes élőhelyeinek őskörnyezeti elemzésével, vagy épp a Balaton üledékeinek vizsgálatával a természetes és az emberi hatás által érintett átalakulásokat, klíma­inga­do­zásokat és környezeti válaszokat is feltárja. Mindezt jól szervezett csapat vezetőjeként teszi – számos alkalommal expedíciós körülmények között, a leg­mo­der­nebb módszerek alkalmazásval.

Felfedezők Napja – ahol az Erő, a Kitartás és a Tudomány találkozik

A Felfedezők Napja megrendezésével a szervező Földgömb magazin alkotóinak célja felhívni a figyelmet a kuta­tó­expedíciók fontosságára, az expe­dí­ciók tudo­má­nyos gyökereire, egyúttal kedvet és érdeklődést ébreszteni a jövő generációjában a ­tu­do­má­nyos kutatómunka iránt, megmutatni a feladat szépségét, izgalmát! A Felfedezők Napja – az előadásokon, bemutatókon túl – a földrajz ünnepe, egy igazi családi fesztivál, mely nem múlhat el játékok és sok-sok nyeremény nélkül!

dijatadas 20170429 magyari eniko 1

01 magyari eniko

04 magyari eniko

Utoljára frissítve: 2017. máj. 23., kedd 16:49

A FÖLDGÖMB AZ EXPEDÍCIÓS KUTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Adószám: 18200267-1-42
Bankszámlaszám: MAGNET Bank – 16200120-18539680
Törvényszéki nyilvántartási szám: 10.812
Nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma: 16Pk. 60189/2009/2

Adatvédelmi nyilatkozat

Kapcsolat

© A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány